Hello! Today I want to show to you the youngest from top model line fountain pens of the famous Italian brand Aurora.

Привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з молодшим представником серед старших ручок відомого італійського бренду Аврора.

Aurora Talentum Black with chromium trim (made in Italy) AU-D11N-M

Сучасний представник італійської промисловості письмових інструментів, та має циліндричну форму з пласкими навершями. На відміну від старших Optima та 88 Big, ручка має картриджно-конвертерну систему заправки формату Parker. Виготовлена зі смоли чорного кольору яка на просвіт світиться червоним як і відома коштовна смола Montblanc. Ковпачок на різьблені, різьблення двозахідне, повне закриття за 1 оберт. Кліп, хромований, як і навершя, виконаний у класичному стилі арт-деко з кулькою на кінці.

A modern model of the Italian writing instrument industry, it has a straight cylindrical shape with flat tops. Unlike the top Optima and 88 Big model, the pen has a cartridge-converter filling system by Parker format. It is made from black resin which glows red in the backlight, just like the famous precious Montblanc resin. Cap on thread, two-start threading, full open/closure in 1 turn. The chrome-plated clip is done in a classic Art Deco style with a ball at the end.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Ковпачок, крім хромованого кліпу, прикрашає широке гладке кільце з гравіюванням AURORA та Italy на протилежних сторонах.

In addition to chrome clip, the cap is decorated by wide glossy ring engraved with AURORA and Italy on opposite sides.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Перо: звичайних для Aurora великих розмірів, золоте, 14 каратів, родоване. Перо жорстке, жорсткіше ні пера до 2000, але не цвях, має чудово поліровану зовнішню поверхню та сатиновану внутрішню поверхню. На пері є візерунок з вензелями, 14K у колі, 585 проба, AURORA і клеймо: ★5 TO (TO – позначка місця розташування ювелірного підрозділу – Турін).

The Nib: usual for Aurora large sized, 14-carat solid gold, rhodium plated. The nib is hard, and rigided than nibs up to 2000, but not a nail, with a beautifully polished outer surface and satin inner surface. The nib have a pattern with emblems, 14K in a circle, 585 hallmark, AURORA, and jewelry mark: ★5 TO (place of manufacture jewelery division – Torino | Turin).

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Перовий вузол ідентичний та цілком сумісний з моделями Aurora Optima та Aurora 88 Big, що вкручується у секцію. Оскільки втулка всередині секції металева, то перовий вузол має ущільнювальне кільце біля різблення. Фідер у великих моделях ебонітовий, маркування розміру пера наноситься лаком на передню частину фідера, хоча вони однакові для всіх розмірів пер. Перо з фідером у стакані розташовується на терті, але жодних ключів ні фідер, ні секція немає.

The nib unit is identical and fully compatible with Aurora Optima and Aurora 88 Big models, screwing into the section. Because the sleeve inside the section is metal, the nib unit has rubber o-ring near the thread. The feed in the top (big) models are ebonite, the tip size markings by lacquer on the front side of the feed, although they are the same for all tip sizes. The nib with feed in collar is mounted on friction, but there are no keys, neither the feed nor the collar.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 136,2 мм, зі знятим ковпачком – 133 мм. Діаметр корпусу – 14 мм, у місці хвату – 10,75 мм. Вага – 29.75 г (з урахуванням конвертера), а зі знятим ковпачком – 19.4 г.

Overall dimensions of the tool: full length – 136,2 mm, without cap – 133 mm. Body diameter – 14 mm, at the grip – 10,75 mm. Full weight is 29.75 g (include converter), and without cap – 19.4 g

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Aurora Talentum – це молода сучасна модель яка доповнила лінійку старших моделей. Після відновлення у 1989 році всесвітньо відомої та популярної моделі Aurora 88 в сучасному вигляді, компанія створила спочатку її меншу версію у вигляді Optima, а потім в наслідок світових тенденцій картриджно-конвертерну версію десь на початку 2000. З того що це молодша та проста у дизайні модель компанія багато експериментувала з оформленням, тому ці ручки можна придбати в кольорах від класичного чорного, до сучасних ніжних кольорових варіантах, по типу рожевого. Трохи пізніше, за 5-7 років, була створена молодша версія цієї моделі під назвою Young/Finesse (AU-D13) з пером менших розмірів, імовірно для жіночих рук.

Moments of history:
Aurora Talentum is a young modern model that has added the line of higher fountain pen models Aurora. After rebirth the famous and popular model Aurora 88 in its modern design in 1989, the company first created its more compact version in the form of Optima, and then, as a result of world trends, the cartridge-converter version sometime in the early 2000s. Since it is starts and simpler in design model, the company experimented a lot with color scheme design, so these pens can be purchased in many colors from classic black to modern delicate colors, such as pink. A little later, in 5-7 years, a younger version of this model called Young/Finesse (AU-D13) was created with nib of smaller sizes, presumably for women’s hands.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Після отримання одразу перевірив роботу ручки, оскільки вона була вже заправлена.

After receiving, I immediately checked this pen, because it was filled.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,45 мм, традиційно для Aurora розмір трохи менший за зазначений (M). Натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,7 мм. Зворотний бік писав трохи гостро лінією в 0.25 мм. Перо має фірмовий Авроровський фідбек, трохи схожий на Sailor))

The width of the line by the right side is 0.45 mm, traditionally for Aurora, the size is slightly smaller than the specified (M). Pressure allows to increase this line to 0.7 mm. The reverse side wrote a little crispy with line of 0.25 mm. The nib has the branded Aurora’s feedback, a bit like Sailor))

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

У підсумку: інструмент має водночас і класичний дизайн – прямий корпус, і сучасні елементи у вигляді металевих навершій. В той самий час проста для обслуговування – картриджно-конвертерна система заправки та фірмове, власного виробництва, перо з фірмовим зворотним зв’язком робить таку ручку дуже привабливою для придбання.

At the end: this tool has both a classic design – a straight body and modern elements in the form of metal tops. At the same time, it is easy to service – a cartridge-converter filling system and branded, in-house production, nib with branded feedback which makes this model very attractive to purchase for usual fp’lovers.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно фотографія пера збільшено. Traditionally, the magnify photo of the nib.

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Update 2:

Ось так ручка виглядає в моєї руці.

This is how this pen looks in my hand. 

Aurora Talentum Black. Lenskiy.org

Update 3:

Традиційно ескіз та сьогодні це незвичний, в моєму виконанні для останнього часу, пейзаж зимового настрою.

Finally, it is traditionally a sketch, but today it is a landscape of winter mood, unusual for me in the last time.

Winter mood. Lenskiy.org

Winter mood. Lenskiy.org

Winter mood. Lenskiy.org

Best regards!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!