Hello everyone on the first day of the new year! I understand that as a writer this is an ordinary high-quality modern fountain pen, but from the point of view of color scheme, it is an unbeatable combination, as good as the Montblanc Meisterstuck 146R Bordeaux. So I’m couldn’t resist))).

Вітаю усіх у перший день нового року! Я розумію що як письменник це звичайна якісна ручка, але з точки зору кольорового дизайну це неперевершене співполучення, таке ж гарне як і у Montblanc Meisterstuck 146R Bordeaux. Не зміг встояти ))).

Montblanc Meisterstuck 147R Traveler LeGrand Bordeaux (made in Germany)

Інструмент має також сігароподібну форму (Торпедо) але з темно-червоної (бордової), смоли з позолоченими елементами. Ковпачок на різьблені з повним закриттям за 1 1/6 обертів, різьба трьохзаходна. Система заправки не класична поршнева, а лише картриджна стандарта інтернешенел(international). Хвостова частина, яка в класичній системі є ручкою приводу поршня, у цьому випадку є хвостовою частиною лотка для 2х картриджів: один робочий, другий запасний. Система не передбачає проколювання картриджа вручну (натиском рукою), це відбувається автоматично, коли лоток закручується в корпус. Усередині лотка є фіксатор, який фіксує картридж, не дозволяючи йому рухатися вздовж лотка.

This tool is also have cigar-shaped form (torpedo) made of dark-red (bordeaux), glossy resin with gold-plated elements. Cap on thread, full closure in 1 1/6 turn with three-start thread. The filling system is not a classic piston, but a cartridge. The tail section, which in the classical system is the piston knob, in this case is the tail section of the tray for 2 cartridges: one working, the second reserve. The system does not needed manually mounted cartridge by pressure, this did automatically when the tray is screwed into the body. There is a locking tab inside the tray that fixed cartridge from moving.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Більшість елементів ручки містять інформацію про належність до компанії та її статус. На лотку для картриджів є тиснення, яке повідомляє, що це MONT BLANC та виготовлено в GERMANY. Фідер має сучасну пластикову форму, але ще без вирізу у передній частині. Із цікавостей нетипова форма гвинта який тримає навершя ковпачка.

Most of the pen elements are have info about company. There is an embossing on the cartridge tray MONT BLANC and produced in GERMANY. The feed has a modern plastic shape, but still without a cutout in the front part. Among the curiosities is the nonstandard shape of the screw that hold caps top.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Ковпачок, крім позолоченого кліпа, як прикраси, має ще 3 позолочені кільця: одне широке і два тонких. На широкому кільці є тиснення: MONTBLANC-MEISTERSTUCK-. Верхівка колпачка має впізнаваний логотип компанії у вигляді “засніженої вершини гори“. На кліпі також присутня інформація, що підтверджує оригінальність продукту –на кільці кліпа присутня гравіровка серійного номера: CK1087305 та країна походження GERMANY.

The cap, in addition to the gold plated clip, has 3 more gilded decorative rings, one wide and two narrower. The wide ring is also embossed: MONTBLANC-MEISTERSTUCK-. The caps top has a recognizable logo of the company in the form of “snow-capped mountain top“. The clip also contains information confirming the originality of the product – the clips ring is engraved with the serial number: CK1087305 and the country of origin GERMANY.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Перо: перо в даній моделі золоте, двотонове, 14 каратів, значних крупних розмірів у довжину, але при цьому має середні “крила”. У хвостовій частині є виріз матеріалу для здешевлення виробництва, а також ключ, який співпадає зі спеціальним виступом фідера, що запобігає неправильному встановленню та узгодженню з фідером. Перо ордінарне, але має деяку гнучкість, хоча не є флексовим. На перо нанесено характерний для Montblanc візерунок з цифрами 4810 (висота вершини Монблан), а також фірмовий логотип Montblanc та вміщену в нього візерункову велику М. У нижній частині розміщений текст 14К MONTBLANC 585. Прямої позначки розміру як на попередніх 146х на пері нема.

The nib: in this model is solid gold, 14 carat, rather impressive in length, but at the same time of medium size in shoulder. In the tail part there is a cutout of material as a key that is combined with a special step of feed, which prevents incorrect mount and alignment. The nib is ordinary, but has some springy, although not flex. The nib has a original pattern of Montblanc with the numbers 4810 (the height of the Mont Blanc peak), as well as the Montblanc logo with capital M inside. The text 14K MONTBLANC 585 is located in the lower part of nib. There is no any information about size of the nib like early 146s.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 145,6 mm, without cap – 125,8 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11 mm. The weight of folded tool is – 23.7 g (without cartriges), without cap – 13.8 g.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 145.6 мм, зі знятим ковпачком – 125.8 мм. Діаметр корпусу – 13 мм, у місці хвату – 11 мм. Вага складеного інструменту – 23.7 г (без картриджів), зі знятим ковпачком – 13.8 г.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
З огляду на історію бренду можна сказати, що це дуже молода модель. На ФПН є короткий, але цікавий тред щодо дати випуску моделі 147 Traveler. Точної дати ніхто не знає, але є припущення, що модель з’явилася між 1994 і 1996 роками. У каталозі 1993 року цієї моделі ще немає, але в лютневому каталозі 1996 року ця модель вже присутня. Найцікавіший момент полягає в тому, що з появою Traveler розмір 146 збільшився на 3 мм у довжину :). Можливо, це міф, але колеги стверджують, що це була необхідність вмістити 2 картриджі у корпус, оскільки 146 і 147 моделі були частиною однієї лінійки Le Grand і повинні були мати однакові розміри. За поточних розмірів 146 це, мабуть, було неможливо здійснити. Тому, виходячи з того, що гравірування серійного номера механічне і при цьому відсутній логотип Pix® (який з’явився у другій половині 90-х, приблизно у 97-98 роках), можна припустити, що ця ручка з перших (ранніх) партій.

Minutes of history:
Taking into account the history of the brand, we can say that this is a very young model. I found short but interesting thread on FPN about the release date of the 147 Traveler. Nobody knows the exact date, but there is an assumption that the model appeared between 1994 and 1996. This model is not yet in the 1993 catalog, but this model is already present in the February 1996 catalog. And I found one more interesting thing is that with the advent of the Traveler, the size 146 was increased by 3mm in length :). Perhaps this is a myth, but colleagues argue that it was necessary to fit 2 cartridges into the body, since the 146 and 147 models were part of the same Le Grand line and had to be the same size. At the earlier size of 146, it seems like this was not feasible. Therefore, based on the fact that the engraving of the serial number is mechanical and there is no Pix® logo (which appeared in the second half of the 90s, presumably in 97-98), I can assume that this pen is from the first (early) batches of production.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Я розумів що ця ручка нічого мені не дасть у писменицькому досвіді, але я не міг встояти перед цим кольоровим сполученням, та й  до того ж я не мав власного 147, а мені це цікаво з точки зору інженерії.

I knew this pen wouldn’t give me anything in the writing experience, but I couldn’t resist this color scheme, and besides, I didn’t have my own 147, and I’m interested in it from an engineering perspective.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становила 0.6 мм, натиск дозволяв збільшити цю лінію до 1,0 мм. Зворотний бік писав лінією в 0.4мм доволі гостро. Прямою стороною лінія була гладка, але занадто волога. Інколи на початку письма траплялись хардстарти (це видно по деяким О на тестовому паперці яки починаются не з початку).

The width of the line by the right side was 0.6 mm, the pressure made it possible to increase this line to 1.0 mm. The reverse side was written with a line of 0.4 mm some crispy. By the right side, the line was smooth, but too wet. Sometimes there were hard starts at the beginning of writing (this can be seen from some O on the test sheet that do not start from the start point).

Звісно ще мені таке перо ні для чого, тож я вирішив його переточити в тонке та налаштувати на нормальну подачу.

Ширина лінії прямою стороною стала 0.2 мм, натиск дозволяв збільшити цю лінію до 0,7 мм. Зворотний бік писав лінією в 0.25 мм. Хардстарти зникли, лінія наблизилась до нормальної хоча згодом я спробую її зробити ще суше відповідно до мого смаку. Після того як знімаєш ковпачка, мені здалось що лінія на початку письма трохи за волога ще.

Of course, I don’t need this wide wet nib, so I decided to regrind it to ultra-thin and adjust it to normal flow.

The width of the line by the right side became 0.2 mm, pressure made it possible to increase this line to 0.7 mm. The reverse side was written with a line of 0.25 mm. Hardstarts have been eliminated, the line is close to normal flow, although later I will try to make it even drier to my taste. After open the cap, it seemed to me that the line at the beginning of the writing was still a little wettest.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

У підсумку: дуже зручний та елегантний інструмент з сучасним, достатньо звичайним, але красивим пером. Безперечною перевагою цієї моделі є простота її обслуговування та очищення, але мінусом є неможливість використання звичайних конвертерів, хоча я вже маю деякі думки з цього приводу)).  Але я не перестаю зазначати що кольорова схема Бордо неперевершена, та я не розумію чому Montblanc відмовився від цього модельного ряду.

ps: Кому цікаво подивитись на огляд звичайного чорного 147 з деяким веселим експериментом з міні конвертером Кавеко то можна перейти за посиланням.

At the end: a very comfortable and elegant tool with a modern, quite ordinary, but beautiful nib. The undoubted advantage of this model is its ease of service and cleaning, but the disadvantage is the impossibility of using standard converters, although I already have some thoughts on this)). But I keep pointing out that the Bordeaux color scheme is awesome, and I don’t understand why Montblanc discontinued this model line.

ps: If you are interested in looking review of regular Black 147 Traveler edition with some fun experimenting with KaWeCo mini converter, you can follow by this link.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Update 1:

До цієї ручки у мене є лише футляр із середини 90х який дуже схожий на сучасний, але всередині має пластикову кліпсу яка затискає ручку та схована під матеріалом.

For this pen I only have a case from the mid 90’s which is very similar to the modern one, but inside it has a plastic clip that clamps fountain pen and is hidden under the textile.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Update 2:

Додадкові фотографії пера (just an additional photo of the nib)

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Update 3:

Традиційно, кілька фотографій процесу, так би мовити, “до” та “після”

Traditionally, there are few photos of the process, so to speak “before” and “after”.

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Montblanc Meisterstuck 147 Legrand Traveler Bordeux. Lenskiy.org

Update 4:

Традиційне місце для ескізу. Багато років тому, коли я ще займався фотографією, я зробив портрет такого автентичного українця. Мені він дуже подобаєтся і зараз тому я вирішив його намалювати. У його погляді сховіана така міц, така  гордість, така потужність та воля що це просто випромінюєтся з кадру.

A traditional place for a sketch. Many years ago, when I was photographer, I shot a portrait of such an authentic Ukrainian. I like him very much and that’s why I decided to draw him. In his look, hidden such strength, such pride, such power and will that are simply radiates from the picture.

Portrait of Ukrainian. Lenskiy.org

Україна — держава, розташована у Східній та частково у Центральній Європі, охоплює південний захід Східноєвропейської рівнини, частину Східних Карпат і Кримські гори. Межує з Румунією і Молдовою на південному заході, з Угорщиною, Словаччиною та Польщею на заході, з білоруссю на півночі та з росією на сході й північному сході. На півдні омивається Чорним та Азовським морями. Площа становить 603 700 км². Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у Європі. Сучасна Україна проводить свою державність від Київських князів династії Рюриковичів IX—XIII століть. За часів свого розквіту, у X—XI століттях, Київська Русь була однією з найбільших і найвпливовіших країн Європи.

Слово „козак“ на письмі вперше вжито в „Початковій історії монголів“ (1240 р.) у значенні людини самітної, не зв’язаної ні з домівкою, ні з сім’єю»; учасники самоврядних чоловічих військових, згодом і територіальних громад, спільнота людей такої самоназви, що з 15 століття фіксуються джерелами у степах Східної Європи, зокрема Подніпров’я, на теренах Дикого поля (Великого Лугу, Дніпровського пониззя). Історично вони були напівкочовим і напівмілітаризованим народом, якому, перебуваючи під номінальним сюзеренітетом різних східноєвропейських держав того часу, було дозволено великий ступінь самоврядування в обмін на військову службу.

Portrait of Ukrainian. Lenskiy.org

Ukraine is a country located in Eastern and partly in Central Europe, covering the southwest of the Eastern European Plain, part of the Eastern Carpathians and the Crimean Mountains. It borders Romania and Moldova to the southwest, Hungary, Slovakia, and Poland to the west, belarus to the north, and russia to the east and northeast. In the south, it is washed by the Black and Azov seas. The area is 603,700 km². The largest country in terms of area among those located entirely in Europe. Modern Ukraine derives its statehood from the Kyiv princes of the Rurik dynasty of the 9th-13th centuries. During its heyday, in the 10th and 11th centuries, Kyivan Rus was one of the largest and most influential countries in Europe.

The word “Cossack” was first used in writing in the “Early History of the Mongols” (1240) in the meaning of a solitary person, not connected to a home or family”; members of the self-governing men’s military, and later territorial communities, a community of people with such a self-name that since the 15th century, sources have been recorded in the steppes of Eastern Europe, in particular the Dnieper region, on the territory of the Wild Field (Veliky Lug, Dnieper lower region). Historically, they were a semi-nomadic and semi-militarized people, who, while under the nominal suzerainty of various Eastern European states at the time, were allowed a great degree of self-governance in exchange for military service.

Portrait of Ukrainian. Lenskiy.org

На цьому, мабуть, все! Слава Україні! Слава нації!

That’s probably all! Glory to Ukraine! Glory to nation!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!