I already did reviews of this model some years ago with 14K B nib and 18K M nib, but now I have the opportunity to fresh my own impressions and compare with the Stainless Steel version of these nibs.

Багато років тому я вже робив огляди на цю модель з 14K пером  B та 18K пером M, але зараз маю можливість перевірити власні враження та порівняти зі сталевою версією пера.

Senator President with Stainless Steel F nib (made in Germany)

Форма цієї моделі “сигара”, та дуже нагадує відомий Montblanc Meisterstuck 149 Diplomat, але не 100 відсотково)). Матеріал чорна глянсова смола яка так само має червоний відблиск при яркій підсвітці с заду. Система заправки поршнева (piston filler), однак ручка поршня ховається під власним ковпачком як на багатьох старовинних німецьких ручках. На корпусі є смугасте оглядове віконце для чорнил. Ковпачок на різьблені, закриття/відкриття за 2 з 1/4 обертів, різблення двох західне.

The shape of this pen is cigar type is very reminiscent of the famous Montblanc Meisterstuck 149 Diplomat, but not exactly)). The material is black glossy resin, which also has a red when backlighted. The filling system is traditionally piston filler, but the piston lnob is hidden under its own blind cap. There is a striped ink window on the body. Cap on thread, 2 1/4 turn closing/opening, two start threads.

Senator President SS F. lenskiy.org

Ковпачок прикрашений позолоченим кліпом з логотипом бренду – стилізованим S та широким кільцем. На широкому кільці розміщений об’ємний напис моделі – SENATOR PRESIDENT та зроблено спеціальне місце для персоналізації.

The cap is decorated by gold-plated clip with the brand’s logo – stylized S and massive wide ring. On the wide ring there is a three-dimensional inscription of the model – SENATOR PRESIDENT and special place for personalization is made.

Senator President SS F. Lenskiy.org

Перо: з нержавіючої сталі, двоколірне перо, приблизно 6 розміру, хоча на погляд здаєтся трохи більшим. На поверхню нанесен візерунок у вигляді шеврону, позначка що перо має твердосплавну напайку – Iridium point,  логотип бренду як стилізоване S, країна походження GERMANY, та розмірність пера F.  Перо досить звичайне та жорстке, позолота тонка та міцна, характерна для більшості сталевих європейських пер 70-90х років. Фідер ебонітовий, що на той час було досить рідке явище.

The nib: stainless steel, two-tone nib, around #6 sizes, although it looks a little bigger. There is a chevron pattern on the surface, imprint about the nib has hard tip – Iridium point, the brand logo as a stylized S, the country of origin GERMANY, and the size of the tip is F. The nib is quite ordinary and hard, the gold-plating is thin and light, typical of most nibs from 70-90 years. The feed is ebonite, which at that time was quite a rare phenomenon.

Senator President SS F. lenskiy.org

З точки зору інженерного дизайну конструкція значно примітивніша ніж застосована у ручках Montblanc та Pelikan і цілком зрозуміло чому Senator President не визнано клоном моделі Montblanc 149. Стакан перового вузла теж має простішу конструкцію, та помітки з якого боку повинно бути розташовано перо відносно фідера.

From the point of view of technical design, the construction is much simplicity(not so solidbuild or quality) to Montblanc or Pelikan pens, and it is quite understandable why the Senator President is not recognized as a clone of the Montblanc 149. The collar of the nib unit also has a simpler design, and marks to position nib and feed.

Senator President SS F. lenskiy.org

В цілому інструмент виглядає чималим, навіть можна сказати, що здалеку великим.

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 146.5мм, зі знятим ковпачком – 138мм. Діаметр корпусу – 13.9мм, у місці хвату – 12.15мм. Вага – 24.8 г, а зі знятим ковпачком – 15.4 г.

In general, this tool looks as large pen, one might even say that it is oversized. 

Overall dimensions of the tool: full length – 146.5 mm, without cap – 138 mm. Body diameter – 13.9 mm, at the grip – 12.15 mm. Full weight is 24.8 g, and without cap – 15.4 g

Senator President SS F. lenskiy.org

Хвилинки історії:
Родоначальниця цієї німецької компанії була заснована в 1908 році Фрідріхом Мерцем, фармацевтом як Merz Pharma. Фрідріх Мерц винайшов кілька косметичніх кремів та інших засобів, які він запустив у виробництво в 1908 році на фабриці у Франкфурті. Виробництво же ручок почалося в 1920 році, коли брати Фрідріх і Георг Мерц об’єдналися з токарем Юстусом Креллом заснували Merz & Krell у Біберау. Спочатку бренд мал назву Melbi (як абревіатура Merz & Krell, Bieberau), але пізніше були створені ще торгові марки Senator та Diplomat. Початково вироблялись перови ручки, тримачі та механічні олівці з целулоіду.

Компанія мала скромний початок лише з десяток працівників. У 1929 році компанія переїхала у нову штаб-квартиру на Банхофштрассе з новою будівлю, яка була взмозі розмістити приблизно 150 робітників. У 1936 році вона була однією з перших німецьких компаній, яка почала експериментувати з литєм пластику під тиском, придбавши спеціальну машину для виробництва. Виробництво було закрито під час Другої світової війни, але після цього знову відкрилося та почало нарощувати темпи росту. Я наслідок трендових течій з настанням кулькової епохи, у 60-х роках почалося виробництво кулькових ручок. У 1970-х роках Merz & Krell виготовляла дві моделі ручок для компанії Pelikan (120 і 400NN) для японського ринка за контрактом, і їх слід вважати справжніми продуктами Pelikan, оскільки вони були авторизовані власником бреду, самим Pelikan. Компанія активно займалась виробництвом дешевих авторучок, кулькових ручок, та у 80-х роках був одним із основних виробників рекламних ручок з торговою маркою Senator. У січні 2006 року компанія змінила свою назву на SENATOR GmbH & Co. KGaA. Окрім вінтажних брендів Melbi та Senator, компанії також належить відомий сьогодні бренд Diplomat, який доси випускає перови ручки.

Minites of history:
The parent company of this German company was founded in 1908 from the activities of Friedrich Merz, a pharmacist as Merz Pharma. Friedrich Merz invented several water-soluble topical creams and beauty aids which he put into production in 1908 when he built a factory in Frankfurt. The fountain pens production instead began in 1920, when the two brothers Friedrich and Georg Merz associated themselves to the turner Justus Krell to found Merz & Krell in Bieberau, active immediately with a dozen workers. The Melbi brand was initially adopted (as an abbreviation of Merz & Krell, Bieberau). Later were created also the trademarks Senator and Diplomat. Initial production was fountain pens, holders and celluloid mechanical pencils.

The company had modest beginnings, employing only a dozen workers initially. In 1929 the company moved the headquarters at Bahnhofstrasse, in a new building that would accommodate the increased work force of about 150 people. In 1936 it was one of the first German companies to experiment with the use of plastic resin injection purchasing a special machine to produce parts with this technique. The production was shut down during World War II, but after has opened again and continued to grow and thrive. In the ’60s it began the ballpoint pens production. In the 1970’s, two models of pen were produced by Merz & Krell for Pelikan(120 and the 400NN) for Japanese markets under contract and should be considered genuine Pelikan products since they were factory authorized. Active in the production of economic fountain pens, ballpoint pens, in the 80s was one of the main producers of advertising pens, still on the market with the trademark Senator which remains one of the leading manufacturers of advertising pens with the trademark Senator. In January of 2006, the company changed its name to SENATOR GmbH & Co. KGaA. In addition to vintage Melbi and Senator brands, the company also own the Diplomat brand, which is known today and also produces fountain pens.

Senator President SS F. lenskiy.org

Ручка до мене потрапила для зменшення розміру лінії та на профілактику поршневої системи, яка працювала відверто із зусиллям.

The pen got to me to reduce the tip size for thin writes and piston mechanism service, who frankly worked hard. 

Senator President SS F. lenskiy.org

З початку, ширина лінії прямою стороною складала 0.45 мм, а зворотною 0.35 мм при дуже вологій подачі. Після переточування ширина лінії прямою стороною становить 0,25мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,5мм. Зворотний бік  пише лінією в 0.2 мм трошки за прозоро.

At start, the width of the line was 0.5 mm by right side and 0.3 mm by reverse, enough wet. After ground the width of the line by the right side is 0.25 mm, pressure allows to increase this line to 0.5 mm. The reverse side writes with line of 0.2 mm, but some transparency. 

Senator President SS F. lenskiy.org

В решті решт: До того як з’явилась ціла купа китайських підробок та клонів на ручки Montblanc цю модель вважали більш дешевою альтернативою Montblanc Meisterstuck 149. Вірогідно за відсутністю латунних чистин у поршневому механізмі та менш елегантних позолочених акцентів, ручка сприймається як пластикова та поступається у вражені перед Monblanc 149. Я раніше не розбирав поршневий механізм, але цього разу, після розбірки, можу сказати що ця модель дійсно класом нижче згаданих Montblanc та Pelikan і цілком відповідає своїй вартості.  Тож за розміром це крупна ручка і якщо ви не бажаєте витрачати кошти на Monbtlanc 149, Pelikan M1000 або Pilot Custom 845, то можна рекомендувати цю модель, вона 100% буде краще за китайські клони, але з вологою лінією.

At the end: Before a whole bunch of Chinese fakes and Montblanc pen clones appeared, this model was considered a cheaper alternative to the Montblanc Meisterstuck 149. Probably due to the absence of brass part in the piston mechanism and less elegant gold accents, the pen is perceived as plastic and inferior to the Montblanc 149. I have not disassembled the piston mechanism before, but this time, after disassembly, I can say that this model is really a class below the mentioned Montblanc and Pelikan and fully corresponds to its value. So in terms of size it’s a large fountain pen and if you don’t want to spend money on Monbtlanc 149, Pelikan M1000 or Pilot Custom 845 then I can recommend this model, it will be 100% better than the Chinese clones but with wet line)).

Senator President SS F. lenskiy.org

Update 1:

Традиційно фотографія пера крупно. Traditionally, is magnify photo of the nib.

Senator President SS F. lenskiy.org

Update 2:

Ось так ручка виглядає в моєї руці.  This is how this pen looks in my hand. 

Senator President SS F. lenskiy.org

Update 3:

Традіційни фотографії роботи по переточуванню пера.

Traditional photos of nib ground work.

Senator President SS F. lenskiy.org

Senator President SS F. lenskiy.org

Update 4:

Перевірка на робочому для власника папері, де Kaweco Student EF(з Parker Quink Black) це референсний запис але з поправкою на японське тонке чорнило у майбутньому.

Testing on the usual working paper for owner where Kaweco Student EF(with Parker Quink Black) is the reference line but with correction in future to the Japanese tin ink like Iroshizuku.

Pilot Custom 845 and Senator President SS ground writing test. lenskiy.org

Update 5:

Разом із обслугованням поршневого механізму довелось ще залагодити тріщіну у корпусі.

Along with servicing of piston mechanism, it was also necessary to repair a crack in the barrel.

Senator President SS F. lenskiy.org

Update 6:

В порівнянні з іншими крупними ручками. Compared to other large pens.

At the top – Senator President, in the middle – Sailor Profit 1911 King of Pen and at the bottom – Montblanc Meisterstuck 149

Senator President, Sailor Profit 1911 King of Pen and Montblanc Meisterstuck 149. Lenskiy.org

Senator President, Sailor Profit 1911 King of Pen and Montblanc Meisterstuck 149. Lenskiy.org

Update 7:

Наприкінці традіційно тестовий єскіз і сьогодні це один з наших захісників із 22-гої окремої механізованої бригади (22 ОМБр).

At the end, traditionally, the test sketch, and today it is one of our defenders from the 22nd separate mechanized brigade (22 OMBr).

Ukrainian warrior from 22nd separate mechanized brigade. Lenskiy.org

22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) — механізоване з’єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду.
Частина існувала у 1992—2003 роках, потрапила під скорочення. Вдруге сформована після російського вторгнення 2022 року, у 2023 році бригада була розгорнута до повної штатної чисельності. Восени 2023 року вела бої на бахмутському напрямку за Кліщіївку.

Ukrainian warrior from 22nd separate mechanized brigade. Lenskiy.org

The 22nd separate mechanized brigade (22 OMBr) is a mechanized unit of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine with a brigade size.
The part existed in 1992-2003 and was disbanded. Formed a second time after the Russian invasion of 2022, the brigade was deployed to full strength in 2023. In the fall of 2023, she fought in the direction of Bakhmut for Klishchiivka.

Ukrainian warrior from 22nd separate mechanized brigade. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


 

Update 16.03.2024:

Так сталось що до мене потрапив ще один такий самий Senator President, але з проблемою тріщини із секції до барелю. З’ясувалась що це не єдиний випадок і в інтернеті є ще кілька відгуків із такою самою проблемою.

It so happened that I got another similar Senator President, but with the crack from section to barrel which leaks. It turned out that this is not the only this case and there are several feedbacks from other users in Inet with the same problem.

Senator President with Stainless Steel M nib (made in Germany)

Мені здавалось що я зробив фото до початку лагодження, але я не знайшов власних фото, тому надам фото із інтернета, бо тріщина дуже схожи хоча в моєму випадку можливо не так сильно розійшлась.

It seemed to me that I took a photo before start repair, but I did not find my photos, so I show photos from Inet, because this crack is very similar to my, although in my case it may not have diverged so much.

Senator President w|crack in section to barrel. lenskiy.org

Senator President w|crack in section to barrel. lenskiy.org

Після ремонту ця частина виглядає ось так.

After repair, this part looks like this.

Senator President after crack repair. lenskiy.org

Тест після доби лежання на столі, протікання нема, секція суха. Чорнила: вінтажні Waterman Luminouse Blue.

The test after a day of lying on the table, there is no leakage, the section is dry. Ink: vtg. Waterman’s Luminouse Blue.

Senator President SS M. lenskiy.org

Мабуть, краще було би не лагодити цю ручку, бо не відомо чи не лусне пластик в іншому місті, але таких ручок на заміну залишилось не так багато в інтернеті. Порівнюючи якість матеріалів із Монбланом можу сказати що пластик/смола у Senator крихкіший та тонкіший у критичних місцях. Сьогодні бачив лімітований Senator President (LE) у продажу на eBay за 750 доларів – це надвисока ціна за цю ручку, 100% будь-який Montblanc, навіть кілька, за ці гроші буде краще придбати.

Probably, it would be better not to repair this pen, because it is not known whether the plastic is nor cracks in another place, but there are not many such pens left for replacement/buying on EBay. But comparing the quality of materials with Montblanc, I can say that these plastic/resin in Senator is more fragile and thinner in critical places. Today I saw a Senator President LE for sale on eBay for $750 – that’s very high price for this pen, 100% any Montblanc would be better to buy for this money.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!