Greetings to all fountain pen lovers! Today I want to show the next level design of my pen Tribute, but in deluxe version. In fact, this is my DolceVita, but because it is a registered trademark, I will name this color design as Lumine)).

Вітаю всіх прихильників перових ручок! Сьогодні хочу показати подальший розвиток дизайну моєї ручки, але вже у люксовому виконанні. По суті це моя DolceVita, але оскільки це є зареєстрованою торговою маркою то надам їй ім’я як Lumine, тобто  “випромінююча”)). Хотів спочатку надати наше ім’я “чорнобривець”, але потім подумав що буде доволі довга назва та неукраїнцям буде складно це вимовляти.

Andrew Lensky “Tribute Visio Lumine” DeLuxe – ebonite-acrylic medium sized fountain pen w|JoWo #6 nib unit (made in Ukraine) handcrafted work by order

Формою ручка являє собою циліндр із закругленими кінцями та виконана із ебоніту темно-коричневого кольору та акрилу помаранчевого кольору в дизайні моєї моделі Tribute на шану ручкам початку минулого сторіччя як данина поваги золотій епосі перового письма. Система заправкикартриджно-конвертерна формату Інтернешнл (international) та має окремий ковпачок для ручки поршня. Також на відміну від сучасних картриджно-конвертерних ручок такого типу має оглядове віконце яке дозволяє бачити колір чорнил та кількість у картриджу або конвертеру. Ковпачок на різьблені, різблення двониткове, відкриття/закриття за 2.5 оберти.

The shape of this pen is a cylinder with rounded tops and is made from ebonite by dark brown color and orange acrylic in my Tribute model design in homage to the pens of the beginning of the last century as a tribute to the golden era of pen writing. The filling system is a cartridge-converter of the international format and has a blind cap for piston knob. Also, unlike modern cartridge-converter pens of this type, this pen has a clear viewing ink window that allows you to see the color of the ink and volume in the cartridge or converter. Cap on thread, two-step thread, open/close in 2.5 turns.

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Для кращого зчеплення, але і за ради дизайну, бо мені він дуже подобається, зробив додаткові насічки на кришці ручки поршня та наверші ковпачка.  Ковпачок має окремий простір для пера який затискається секцією що додатково захищатиме перо від висихання.

For better grip and also for the better design, because I really like it, I made additional notches on the piston blind cap and caps top.  The cap has a personal volume for the nib which was closed by section and this protect the nib from drying.

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Для більш розкішного вигляду до дизайну додані кільця з латуні. Також додав латунного ковпачка на ручку поршня конвертера для цілісності дизайну.

For a more luxurious look, brass rings are added to the pen design. Also added brass knob’s cap on the converter knob to continue design style.

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 146.8 mm, without cap – 134 mm. The diameter of the body is – 13.5 mm, at the grip – 11.5 mm. The weight of folded tool is – 25.3 g (include Schmidt K5 converter), without cap – 16.1 g

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 146.8 мм, зі знятим ковпачком – 134 мм. Діаметр корпусу – 13.5 мм, у місці хвату – 11.5 мм. Вага складеного інструменту – 25.3 г(включно з конвертером Schmidt K5), зі знятим ковпачком – 16.1 г.

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Особистої історії ні я, ні ручка ще не маємо. Єдине що можу сказати що захопився я перовими ручками у 2016 році, та майже одразу (після пів року досліджень та лагодження інших вінтажних ручок) я замріяв створити власну ручку. Час йшов, досвід з лагодження ручок зростав, а нагоди створення не формувалось. Але після російського вторгнення в Україну 2022 року, я вирішив що не варто більше відкладати мрію, бо в будь-який час може так статись що мрія стане недосяжною. Тож з літа 2023 року я почав докладати зусиль у цьому напрямку та набувати досвіду. Спочатку я зробив все необхідне до частини корпусу Dekta який у мене залишився, потім я створив власний корпус до секції Pilot Falcon ураховуючи недоліки фабричного виконання, і ось нарешті придбавши перови вузли JoWo прийшла черга створити свою власну ручку “Tribute”)).

Neither I nor this pen have an own history yet. The only thing I can say is that I became interested in fountain pens in 2016, and almost immediately (after half a year of repairing and fixing other vintage pens) I dreamed of creating a pen by my own hands. Time passed, the experience in repairing pens grew, but the opportunity for creation did not arise. But after the russian invasion to Ukraine in 2022, I decided that I should not postpone my dream any longer, because at any time it can happen that the dream becomes unattainable. So, from the summer of 2023, I started to make efforts in this direction and gain experience. First, I made everything necessary to the Delta part body that I had left over from some pen, then I created my own body with cap to Pilot Falcon section, taking into account the shortcomings of the factory design, and finally, after purchasing JoWo nib units, it was time to create my own pen “Tribute”)).

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

На даний час я не акцентую увагу на пері та на його тестуванні(на відміну від моїх звичайних оглядів) бо це стандартне перо JoWo 6 розміру, але деякі приклади можна побачити у огляді ручки “Tribute”.  Зараз акцентую увагу лише на дизайні.

I’m not focusing on the nib and testing it at this moment (unlike my usual reviews) because it’s a standard JoWo #6 nib unit but some of samples and testing you can see in the previous review of “Tribute”. Now I’m just focusing on the fountain pen design. 

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Update 1:

Трохи робочого процесу.

A little workflow.

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Update 2:

На завершення, для розуміння розмірів зробив порівнююче фото з моїми не моїми Dolcevitas: Delta Dolcevita Medium та Maiora Mytho Origine.

At the end, to understand the dimensions, I took a comparison photo with other my not-my Dolcevitas: Delta Dolcevita Medium and Maiora Mytho Origine.

Delta Dolcevita Medium, Maiora Mytho Origine, Andrew Lensky Tribute Visio DeLuxe. Lenskiy.org

Delta Dolcevita Medium, Maiora Mytho Origine, Andrew Lensky Tribute Visio DeLuxe. Lenskiy.org

 


 

Update 12.04.2023:

Отримав перо JoWo Black Oxide. Взагалі то я віддаю перевагу натуральному кольору метала, але мені здається виглядає непогано. Як пише ще не перевіряв, але гадаю несподіванок не трапиться)).

Received a JoWo #6 Black Oxide nib. In general, I prefer the natural color of the metal, but I think it looks not bad. I haven’t checked how it writes yet, but I don’t think there were any surprises)).

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe. Lenskiy.org

 


 

Update 23.04.2023:

Black Oxide колір важко сфотографувати для правильного сприйняття як очима з-за відбиття навколишнього світла. Очима виглядає як загартована сталь в маслі або перекалена, трохи з блакитним відблиском)).

Black Oxide nib is difficult to photograph correctly for right viewing like by eyes from behind the reflection of the light around. By the eyes, it looks like hardened steel in oil or under-tempered steel, with light blue reflection)).

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe w|JoWo Black Oxid nib. Lenskiy.org

Те ж саме перо, змінюється лише тип освітлення. This is the same nib but with different lights.

Andrew Lensky Tribute Visio Lumine DeLuxe w|JoWo Black Oxid nib. Lenskiy.org

 


 

Update 29.06.2023:

Візуальне порівняння сучасних сталевих пер JoWo #6 із темним покриттям (зліва направо): JoWo #6 Ruthenium plated, JoWo #6 Scroll Black Oxide, JoWo #6 Scroll Ruthenium plated.

Visual comparison of modern stainless steel JoWo #6 nibs with dark coating (from left to right): JoWo #6 (Clean)Ruthenium plated, JoWo #6 Scroll Black Oxide, JoWo #6 Scroll Ruthenium plated.

JoWo #6 Black coated nibs. Lenskiy.org

JoWo #6 Black coated nibs. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!